Revize elektro Klatovy :: Pavel Haniger

Lokalizace kabelových tras a poruch

Nabízím vyhledávání kabelových poruch na elektrických kabelech nízkého napětí. Vyhledání vysokoohmových závad propalováním  10kV zdrojem. Vyhledání kabelových tras.

Například: veřejné osvětlení,vodojemy,el.přípojky, signalizační kabely atd.

  • Vytýčení kabelových tras
  • Vyhledání kabelové poruchy
  • Vyhledání poškozeného kabelu v zemi
  • Lokalizace kabelových tras
  • Lokalizace kabelových poruch