Nabízím vyhledávání kabelových poruch a tras.

Například: veřejné osvětlení, vodojemy, el. přípojky, signalizační kabely atd.

    • Vytýčení kabelových tras
    • Vyhledání kabelové poruchy
    • Vyhledání poškozeného kabelu v zemi
    • Lokalizace kabelových tras
    • Lokalizace kabelových poruch