Měření rezistance (odporu) různých povrchů podlah.

    • haly
    • labolatoře
    • kanceláře
    • průmyslové objekty