Cílem revize je ušetřit Váš čas a zbavit Vás starostí se splně-ním požadavků norem a zákonů, které ukládají povinnost zajišťovat revize elektrických spotřebičů ve stanovených lhůtách. Dodržování je kontrolováno a v případě nezajištění revizí nebo nedodržení lhůt hrozí provozovatelům citelné pokuty. Navíc při pojistné události způsobené spotřebičem, který nemá revizi, ztrácíte nárok na pojistné plnění.