V případě, že hromosvod není nebo jeho parametry neodpovídají daným normám (ČSN EN 62305-1,2,3,4) hrozí, že:

    • předměty, kterými bude protékat bleskový výboj se natolik zahřejí, že způsobí požár objektu.
    • blesk, který bude procházet mokrým dřevem, zdivem může rychle zahřát vypařující se vlhkost, která exploduje a způsobí zničení střešních krovů, komínů, částí zdí, nebo i narušení celé konstrukce objektu.
    • blesk může také vážně poškodit elektroinstalaci, elektrické spotřebiče, výpočetní techniku, pevné telefony…
    • V neposlední řadě jsou také následné škody po zásahu blesku. Přerušení výroby, nutnost přestěhovat se, poškození okolních objektů požárem, nebo výbuchem…